0979679386

Showing all 7 results

Bánh dừa nướng

Bánh dừa nướng Top CoCo

17,000.00

Bánh mì Đệ Nhất

Bánh mì Đệ Nhất

18,000.00

Combo

COMBO 1

23,000.00

Combo

COMBO 2

23,000.00

Combo

COMBO 3

35,000.00