Menu quán

Liên hệ đặt món tại cửa hàng

Cửa hàng Đệ Nhất
Chi nhánh bánh mì Đệ Nhất
 • 562 Trưng Nữ Vương
 • 01 Phan Chu Trinh
 • 81 Trưng Nữ Vương
 • 219 Ỷ Lan Nguyên Phi
 • 159 Phạm Cư Lượng
 • 77 Ông Ích Khiêm
 • 133 Hà Huy Tập
 • 95 Phạm Hồng Thái – Hội An
 • 309 Cửa Đại – Hội An
 • 112 Phan Chu Trinh – Hội An
Các cưa hàng nhượng quyền
Chi nhánh nhượng quyền bánh mì Đệ Nhất
 • 06 Trần Đại Nghĩa – Đông Hà 
 • 160 Trương Định – Quảng Ngãi
 • 382 Nguyễn Văn Linh – Quảng Ngãi 
 • 43 Phan Đình Phùng – Quảng Ngãi
 • 322 Phan Đình Phùng – Quảng Ngãi 
 • 05 Tăng Bạt Hổ – Quy Nhơn
 • 55 Phan Đình Phùng – Quy Nhơn
 • 336 Nguyễn Thái Học – Quy Nhơn
 • 13B Trần Phú – Quy Nhơn
 • 70 Lê Quý Đôn – Buôn Mê Thuột
 • 256 Phan Bội Châu – Buôn Mê Thuột
Liên hệ